мэдээ

мэдээ

skype холболт хийлээ

By: | Tags: | Comments: 0 | February 7th, 2020

зохион байгууллаа. Хуралд Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын орлогч Я.Эрхэмбаяр, Эрүүл мэндийн газрын дарга Ц.Туяа, Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн эрхлэгч Д.Оюунчимэг нар оролцлоо. Мөн хурлын үеэр Алтай мэдээ агентлагаас “Эх сурвалжаас нь” live сурвалжлагыг хүргэлээ.

Leave a Reply