мэдээ

мэдээ

ЦЭВЭР ГАР-ЦАГААН

By: | Tags: | Comments: 0 | September 24th, 2020

 

ДЗМОУБ-тай хамтран Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн 1 болон 2-р ангийн 162 хүүхдэд  ковид 19-өөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “ЦЭВЭР ГАР-ЦАГААН “ гар угаалтын сургалтыг зохион байгууллаа.

Leave a Reply