Удирдлага төлөвлөлт санхүүгийн хэлтэс

                                                                    Удирдлага төлөвлөлт санхүүгийн хэлтэс

 

Нэр Албан тушаал Мэйл хаяг
1 С. Цогзолмаа Хэлтсийн дарга Tsoogoo.emg@gmail.com
2 Ч. Бурмаа Хяналт үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
3 О. Мягмарбодь Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
4 Э. Анхтөр Хуулийн зөвлөх
5 Ч. Амартүвшин Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн
6 Ш. Майнбаяр Мэдээ, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
7 Б. Баярмаа Хөрөнгийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн
8 С. Эрдэнэсүрэн Нягтлан бодогч Erdenee.emg@gmail.com
9 Б. Ариунжаргал Бичиг хэргийн ажилтан