card

Алсын хараа, эрхэм зорилго, стратеги

Алсын хараа:  “Эрүүл – Хөгжсөн хүн”

  Эрхэм зорилго:  Хүний хөгжлийг дэмжих зорилгоор  нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээг нотолгоо, үр дүнд  суурилан тэгш, хүртээмжтэй, чанартай  үзүүлэн эрүүл аж төрөх  зан үйлийг төлөвшүүлэхэд  оршино.

  Үндсэн чиглэл:

1. Байгууллагын хөгжил ба салбарын удирдлага

2.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

3. Хүний нөөцийн хөгжил

4. Тусламж үйлчилгээний чанар

5.Эм зүй ба дэмжих үйлчилгээ

6.Зан үйлийн өөрчлөлт ба харилцаа

7. Эрүүл мэндийн санхүүжилт

Хууль тогтоомж

Зөвлөгөө

Биднийг дагаарай

Хүсэлт илгээх