card
Image

Байгалиа хамгаалъя!!!

Image

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Image

Ковид-19-ын халдвараас сэргийлэх зөвлөмж

Image

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Image

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Image

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Image

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Image

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Image

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 10 жилийн сургуулийг 1998 онд төгссөн төгсөгчид аян зохион байгууллаа.

Image

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Image

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад гарч буй сул ажлын байрны мэдээлэл

Image

Голомтын эцсийн халдваргүйтгэлийн хариу арга хэмжээний тоон мэдээ

Image

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж гардуулан өглөө

Image

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Хууль тогтоомж

Зөвлөгөө

Биднийг дагаарай

Хүсэлт илгээх