card
Image

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Image

"Коронавирусийн халдварын цар тахлын үед аймгийн шуурхай удирдлагын тогтолцооны зураглал бий болгох" сэдэвт сургалт зохион байгуулж байна.

Image

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД  ГАРСАН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Image

Сул ажлын байр

Image

Говь-Алтай аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудад гарсан сул ажлын байрны захиалга

Image

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Image

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Image

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Image

Жирэмсэн эмэгтэчүүдиийн өвчлөл

Image

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Image

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ААС СЭРГИЙЛЬЕ: ХҮҮХДИЙГ ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЬЕ!

Image

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Image

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 8 САРЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Image

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Хууль тогтоомж

Зөвлөгөө

Биднийг дагаарай

Хүсэлт илгээх