card
Сул ажлын байрны зар

Сул ажлын байрны зар

Ажлын байрны зар

Ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн байгууллагад гарсан сул ажлын байрны ЗАР

Эрүүл мэндийн байгууллагад гарсан сул ажлын байрны ЗАР

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Төрийн сангийн санхүүжилтээр 2017-2022 онд төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн

Төрийн сангийн санхүүжилтээр 2017-2022 онд төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн

Төрийн сангийн санхүүжилтээр суралцсан эмч нар 2018-2022 он

Төрийн сангийн санхүүжилтээр суралцсан эмч нар 2018-2022 он

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ШИНЭЭР АЖИЛД ТОМИЛОГДОХ, ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ, ХАЛАГДАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ ЖУРАМ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ШИНЭЭР АЖИЛД ТОМИЛОГДОХ, ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ, ХАЛАГДАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ ЖУРАМ

Эрүүл мэндийн байгууллагад ажилтан сонгон шалгаруулж авах нийтлэг журам

Эрүүл мэндийн байгууллагад ажилтан сонгон шалгаруулж авах нийтлэг журам

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТОВ ГАРЛАА

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТОВ ГАРЛАА

Ажлын байранд урьж байна.

Ажлын байранд урьж байна.

Ажлын байрны зарлал

Ажлын байрны зарлал

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын сул ажлын байрны зар 4 сар

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын сул ажлын байрны зар 4 сар

Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын Эрүүл мэндийн төвийн сул ажлын байрны зар

Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын Эрүүл мэндийн төвийн сул ажлын байрны зар

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД  ГАРСАН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ, АЖЛЫН БАЙРАНД  ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ГАРСАН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ, АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад гарсан сул ажлын байрны мэдээлэл

Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад гарсан сул ажлын байрны мэдээлэл

Хууль тогтоомж

Зөвлөгөө


Хүсэлт илгээх