card

Сургалт

Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш нар, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн холбогдох эмч нарыг "Судалгааны арга зүйн"  сургалтад хамрууллаа.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлж буй “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын нөлөө” төслийн хүрээнд Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, аймгийн Эрүүл мэндийн газар, өрхийн эрүүл мэндийн төв хамтран Монгол гэрийн халаалт, дуллаалгын багц хэрэглэдэг болон хэрэглэдэггүй өрхийн дотоод агаарын чанар эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийг харьцуулан судлах ажлыг 2021 оны 12 дугаар сараас 2022 оны 3 дугаар сарын хооронд хийхээр ажиллаж байна. Мөн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш нар, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн холбогдох эмч нарыг "Судалгааны арга зүйн"  сургалтад хамрууллаа.

Хууль тогтоомж

Зөвлөгөө

Биднийг дагаарай

Хүсэлт илгээх