Эрүүл мэндийн байгууллагуудад тоног төхөөрөмж гардуулан өглөө.