Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ-2022-05-12