ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД  ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН  БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.