ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД  ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ХОЁР ДАХ ӨДРӨӨ  ЗОХИОН  БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.