Бигэр сумын эрүүл мэндийн төвийн  сул ажлын байрны зар