Эрүүл мэндийн байгууллагуудаас ирсэн сул ажлын байрны захиалга