ЭРҮҮЛ АЛТАЙ-ЭРҮҮЛ ЭРЧҮҮД ХӨТӨЛБӨР ЭРДЭНЭ, БАЯНТООРОЙ, ЦОГТ СУМДАД ХЭРЭГЖЛЭЭ.