ЭРҮҮЛ АЛТАЙ-ЭРҮҮЛ ЭРЧҮҮД ХӨТӨЛБӨР ЦЭЭЛ, АЛТАЙ СУМДАД ХЭРЭГЖЛЭЭ.