Нян тээгчийн шинжилгээний 70 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө.