“Эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэх жил– 2023 он” Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгууллаа.