Мэргэшлийн зэргийн шалгалтын бүртгэл 2023 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 5-ны өдөр хүртэл явагдана.