ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2023 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ