Эрүүл мэндийн газрын Удирдлагын зөвлөлийн хурал хуралдав.