card
Эрүүл мэндийн газрын Удирдлагын зөвлөлийн хурал хуралдав.

Эрүүл мэндийн газрын Удирдлагын зөвлөлийн хурал хуралдав.

Эрүүл мэндийн газрын Удирдлагын зөвлөлийн хурал 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15:10 цагт Эрүүл мэндийн газрын дарга Ц.Туяа, Удирдлага төлөвлөлт санхүүгийн хэлтсийн дарга С.Цогзолмаа, Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга Г.Нэмэхбаяр, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн хэлтсийн дарга Ч.Бурмаа, Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дарга Г.Нэмэхбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдав. Тус хурлаар Байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд хийсэн хяналт, үнэлгээ, шинжилгээний дүн хэлэлцэв.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/191 дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/191 дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн ажилтны 2021-2022 оны төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл, хяналтын тоо

Дэлгэрэнгүй

"Хариуцлагатай-Хэрэглэгч" зөвлөмж

Нэг удаагийн хуванцар эдлэлээс татгалзъя!!!

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын 2021,07,03-04-ний өдрийн тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын 2021.07.02-03-ны өдрйин 08:00 цаг хүртэл үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний 2021.07.02-ны 08:00 цагийн тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Говь-Алтай аймгийн ЗӨСТ-ийн голомтын халдваргүйтгэл, ариутгал хийсэн мэдээ

Говь-Алтай аймгийн ЗӨСТ-ийн голомтын халдваргүйтгэл, ариутгал хийсэн мэдээ

Говь-Алтай аймгийн ЗӨСТ-ийн голомтын халдваргүйтгэл, ариутгал хийсэн мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ 2021,07,01

Дэлгэрэнгүй
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 2021 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 2021 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 2021 он

Дэлгэрэнгүй
Энхээ, Мэндээгийн зөвлөгөө

Энхээ, Мэндээгийн зөвлөгөө

Энхээ Мэндээ 2-ын эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Говь-Алтай аймагт ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл

Говь-Алтай аймагт ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө

Коронавируст халдвараас хэрхэн сэргийлэх вэ

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2021,06,30-ны тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх