card
Сүрьеэ илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгууллаа.

Сүрьеэ илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгууллаа.

МСЭМХ-ны дэмжлэгээр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Шарга сумын эрүүл мэндийн төв, Есөнбулаг сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамтран сүрьеэ өвчтэй хүний өрхийн болон ойрын хавьтлыг сүрьеэ илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулаа. Үзлэгт 72 хавьтлыг хамруулж асуумж аван, уушигны рентен шинжилгээнд хамруулахад сүрьеэгийн сэжигтэй тохиолдол илрээгүй. Өрхийн хавьтлуудад сүрьеэтэй хүнд сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, эм уултад хяналт тавих талаар мэдээлэл хүргэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ 2022-09-21

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД  ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ХОЁР ДАХ ӨДРӨӨ  ЗОХИОН  БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ХОЁР ДАХ ӨДРӨӨ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэр гаргуулахаар өгсөн саналын 28-д "Эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх цогц арга хэмжээ авах" гэж тусгасан. Үүний дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагатай хамтран эрүүл мэндийн ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагын баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны бодитой, хүртээмжтэй, нийцтэй, чанартай байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх болон Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрх, эрүүл мэндийн ажилтнуудын эрхээ шаардах чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн хүний эрхийн сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг аймаг, нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-аас 09 дүгээр сарын 16-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 95 байгууллагын 150 гаруй эрүүл мэндийн ажилтнуудад тус сургалтыг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД  ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН  БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэр гаргуулахаар өгсөн саналын 28-д "Эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх цогц арга хэмжээ авах" гэж тусгасан. Үүний дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагатай хамтран эрүүл мэндийн ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагын баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны бодитой, хүртээмжтэй, нийцтэй, чанартай байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх болон Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрх, эрүүл мэндийн ажилтнуудын эрхээ шаардах чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн хүний эрхийн сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг аймаг, нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-аас 09 дүгээр сарын 16-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 95 байгууллагын 125 эрүүл мэндийн ажилтнуудад тус сургалтыг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЭЛНЭ.

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЭЛНЭ.

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЭЛНЭ.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ 2022-08-05

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ 2022-08-05

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ 2022-08-05

Дэлгэрэнгүй
КОВИД-19 халдварын эсрэг дархлаажуулалтын дараа юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?

КОВИД-19 халдварын эсрэг дархлаажуулалтын дараа юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?

КОВИД-19 халдварын эсрэг дархлаажуулалтын дараа юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй
Вакцинжуулалтын дараа юу анхаарах вэ?

Вакцинжуулалтын дараа юу анхаарах вэ?

5-11 насны хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагч та бүхэнд эргэлзээтэй байгаа асуултад бид нотолгоонд тулгуурлан хариулт өгнө.✅ #УрьдчиланСэргийлье #VaccinesSaveLives

Дэлгэрэнгүй
Хүр эрвээхэй, хар хорхойн нүүдлийн үед дараах зөвлөмжийг хэрэгжүүлээрэй.

Хүр эрвээхэй, хар хорхойн нүүдлийн үед дараах зөвлөмжийг хэрэгжүүлээрэй.

Хүр эрвээхэй, хар хорхойн нүүдлийн үед дараах зөвлөмжийг хэрэгжүүлээрэй.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх