card
Байгалиа хамгаалъя!!!

Байгалиа хамгаалъя!!!

Манай байгууллага "Байгалиа хамгаалъя" арга хэмжээнд нэгдлээ

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Ковид-19-ын халдвараас сэргийлэх зөвлөмж

Ковид-19-ын халдвараас сэргийлэх зөвлөмж

Ковид-19-ын халдвараас сэргийлэх зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Ковид-19 халдварын нөхцөл байдал тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын 2021,05,08-ны тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын 2021 оны 05 дугаар сарын 06-07-ны өдрийн тусламж үйлчилгээний тоон мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Говь-Алтай аймаг дахь Ковид-19 халдварын нөхцөл байдал тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээний тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 10 жилийн сургуулийг 1998 онд төгссөн төгсөгчид аян зохион байгууллаа.

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 10 жилийн сургуулийг 1998 онд төгссөн төгсөгчид аян зохион байгууллаа.

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 10 жилийн сургуулийг 1998 онд төгссөн төгсөгчид 1 хүн нэг оношлуур #Challenge -г зохион байгуулж

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагуудад гарч буй сул ажлын байрны мэдээлэл

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад гарч буй сул ажлын байрны мэдээлэл

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад гарсан сул ажлын байрны мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Голомтын эцсийн халдваргүйтгэлийн хариу арга хэмжээний тоон мэдээ

Голомтын эцсийн халдваргүйтгэлийн хариу арга хэмжээний тоон мэдээ

Голомтын эцсийн халдваргүйтгэлийн хариу арга хэмжээний тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж гардуулан өглөө

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж гардуулан өглөө

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж гардуулан өглөө.

Дэлгэрэнгүй
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ-2021.05.05

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ-2021.05.05

2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10:00 цагийн байдлаар сүүлийн 24 цагт коронавирүсийн 2 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх