card
Монгол гэрийн халаалт, дуллаалгын багц хэрэглэдэг болон хэрэглэдэггүй өрхийн дотоод агаарын чанар эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийг харьцуулан судлах ажил хийгдэж байна.

Монгол гэрийн халаалт, дуллаалгын багц хэрэглэдэг болон хэрэглэдэггүй өрхийн дотоод агаарын чанар эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийг харьцуулан судлах ажил хийгдэж байна.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлж буй “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын нөлөө” төслийн хүрээнд Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, аймгийн Эрүүл мэндийн газар, өрхийн эрүүл мэндийн төв хамтран Монгол гэрийн халаалт, дуллаалгын багц хэрэглэдэг болон хэрэглэдэггүй өрхийн дотоод агаарын чанар эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийг харьцуулан судлах ажлыг 2021 оны 12 дугаар сараас 2022 оны 3 дугаар сарын хооронд хийхээр ажиллаж байна. Уг судалгааны ажлын явцын үнэлгээ хийх НҮБХС, НЭМҮТ-ийн баг 2022.01.14-17-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймагт ирж ажиллалаа. Үнэлгээний явцад судалгаанд хамрагдаж буй өрхийн дотоод агаарын чанарт багажийн хэмжилт хийж буй байдлыг үнэлэн, орон нутгийн судалгааны багийн гишүүдэд зөвлөмж өгч, асуумж авах аргачлалд сурган, өрхийн гишүүдийн цусанд оксигемоглобин тодорхойллоо. Мөн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш нар, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн холбогдох эмч нарыг Судалгааны арга зүйн сургалтад хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Дэмжлэгт хяналт, эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгууллаа.

Дэмжлэгт хяналт, эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгууллаа.

ЭМЯ, ДЭМБ-ын дэмжлэгтэйгээр ЭМЯ-ны хүүхэд судлалын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүн Д.Агиймаа, ЭХЭМҮТ-ийн зөвлөх эмч С.Энхтуяа, ЭХЭМҮТ-ийн Тандалт судалгааны албаны их эмч Т.Гантуяа, ажилтан П.Орхонтуул нар 2021 оны 11 дүгээр сарын 16-18-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэгт, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн шалтгаан, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг илрүүлэх дэмжлэгт хяналт үнэлгээг хийж, эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх танхимын болон цахим, ажлын байрны сургалт зохион байгуулж, зөвлөн туслах зарчмаар ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй

"Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн шинэчлэл, стратегийн худалдан авалт, эмнэлгүүдийн хагас бие даасан байдлыг бэхжүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагыг чадавхжуулах'' танхимын болон ажлын байранд дадлагажуулах сургалт

ЭМЯ, СЯ, Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хамтарсан санхүүжилтээр "Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн шинэчлэл, стратегийн худалдан авалт, эмнэлгүүдийн хагас бие даасан байдлыг бэхжүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагыг чадавхжуулах'' танхимын болон ажлын байранд дадлагажуулах сургалт 5 дах өдрөө Эрүүл мэндийн газарт амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад ЭМГ, НЭ, УАУТ, Өрхийн ЭМТ-үүдийн удирдлага 40 хүн хамрагдаж байна

Дэлгэрэнгүй
сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний коронавируст халдварын үеийн хариу арга хэмжээ, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чадавхжуулах сургалт

сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний коронавируст халдварын үеийн хариу арга хэмжээ, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чадавхжуулах сургалт

Эрүүл мэндийн газар, Монголын сумын эмч мэргэжилтний холбоотой байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу Глобал сангийн дэмжлэгээр сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний коронавируст халдварын үеийн хариу арга хэмжээ, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад 19 сумын эрүүл мэндийн төвийн 60 эмч, багийн эмч нар хамрагдав. Сургалтыг сургагч багш ЭМГ-ын ЭТҮХ-ийн дарга Г. Нэмэхбаяр, НЭМТ-ийн дарга Д. Сугар, Сумын эмч мэргэжилтний холбооны Говь-Алтай аймгийн салбар зөвлөлийн дарга О. Нэргүй нар удирдан чиглүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ БАГ АЖИЛЛАЛАА

ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ БАГ АЖИЛЛАЛАА

Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс бодлогын баримт бичиг болон хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2021 оны 3 дугаар улирлын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, хэрэгжилт, тайлагналттай холбоотой асуудлаар зөвлөн туслах баг ажиллан сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Говь-Алтай аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудын статистикч эмч нар зэргийн шалгалтаа амжилттай өглөө

Говь-Алтай аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудын статистикч эмч нар зэргийн шалгалтаа амжилттай өглөө

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/513, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирлын А/109 дүгээр тушаалын дагуу Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжлийн салбар зөвлөлөөс 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдөр цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотой цахим платформд суурилан зохион байгуулсан зэргийн шалгалтад Говь-Алтай аймгийн Эрүүл мэндийн салбараас “АХЛАХ”-6, “ТЭРГҮҮЛЭХ”-6 нийт 12 эмнэлгийн мэргэжилтэн оролцож 92-100 хувийн амжилт үзүүллээ. ТА БҮХЭНДЭЭ БАЯР ХҮРГЭЖ АЖЛЫН АМЖИЛТ ХҮСЬЕ.

Дэлгэрэнгүй

"Коронавирусийн халдварын цар тахлын үед аймгийн шуурхай удирдлагын тогтолцооны зураглал бий болгох" сэдэвт сургалт зохион байгуулж байна.

"Коронавирусийн халдварын цар тахлын үед аймгийн шуурхай удирдлагын тогтолцооны зураглал бий болгох" сэдэвт сургалтыг ХӨСҮТ-өөс зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Цар тахлын нөхцөлд осол гэмтлийн яаралтай болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах” сургалт  зохион байгуулагдлаа

“Цар тахлын нөхцөлд осол гэмтлийн яаралтай болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах” сургалт зохион байгуулагдлаа

ДЭМБ-ын дэмжлэгтэйгээр Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний төв, Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран “Цар тахлын нөхцөлд осол гэмтлийн яаралтай болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах” сургалтыг 2021 оны 8-р сарын 17-18 өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургалтад тус аймгийн ОБГ-ын болон тээврийн цагдаагийн албаны мэргэжилтнүүд, эмч, сувилагч зэрэг 160 гаруй хүн оролцож байгаа бөгөөд уг сургалтаар осол гэмтлийн үед яаралтай тусламжийг үзүүлэх мэдлэг, чадварыг олгох зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/191 дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/191 дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн ажилтны 2021-2022 оны төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл, хяналтын тоо

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх