card
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД  ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ХОЁР ДАХ ӨДРӨӨ  ЗОХИОН  БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ХОЁР ДАХ ӨДРӨӨ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэр гаргуулахаар өгсөн саналын 28-д "Эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх цогц арга хэмжээ авах" гэж тусгасан. Үүний дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагатай хамтран эрүүл мэндийн ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагын баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны бодитой, хүртээмжтэй, нийцтэй, чанартай байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх болон Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрх, эрүүл мэндийн ажилтнуудын эрхээ шаардах чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн хүний эрхийн сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг аймаг, нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-аас 09 дүгээр сарын 16-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 95 байгууллагын 150 гаруй эрүүл мэндийн ажилтнуудад тус сургалтыг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД  ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН  БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДАД ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэр гаргуулахаар өгсөн саналын 28-д "Эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх цогц арга хэмжээ авах" гэж тусгасан. Үүний дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагатай хамтран эрүүл мэндийн ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагын баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны бодитой, хүртээмжтэй, нийцтэй, чанартай байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх болон Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрх, эрүүл мэндийн ажилтнуудын эрхээ шаардах чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн хүний эрхийн сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг аймаг, нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-аас 09 дүгээр сарын 16-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 95 байгууллагын 125 эрүүл мэндийн ажилтнуудад тус сургалтыг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЭЛНЭ.

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЭЛНЭ.

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЭЛНЭ.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэшлийн зэрэг хамгаалсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүддээ халуун баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсье.

Мэргэшлийн зэрэг хамгаалсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүддээ халуун баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсье.

Мэргэшлийн зэрэг хамгаалсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүддээ халуун баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсье.

Дэлгэрэнгүй
Сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Эрүүл мэндийн сайдын А/136 дугаар тушаалаар 2022 оныг “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жил” болгон зарлаж, 2022-2025 онд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэхүү зорилтот жилийн хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг төр, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын чанарын удирдлагын багийн чадвахжуулах зорилгоор чанарын удирдлагын бодлого, тогтолцоо, тусламж, үйлчилгээний болон үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал, эрсдэл, тохиолдлын бүртгэл, хариу арга хэмжээ, халдварын сэргийлэлтийн талаар 2 өдрийн сургалтыг Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэндийн газар болон Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран зохион байгууллаж байна. Тус сургалтад Нэгдсэн эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төв, өрхийн эрүүл мэндийн төв, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн удирдлага, чанарын албаны мэргэжилтнүүд 60 гаруй хүн хамрагдаж байна. Сургалт зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлсэн Говь-Алтай аймгийн ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлгийн удирдлага хамт олонд ажлын амжилт

Дэлгэрэнгүй

" Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал" сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хамтран зохион байгуулж буй " Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал" сэдэвт сургалтад Эрүүл мэндийн газрын хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, Нэгдсэн эмнэлэг, сум, тосгон, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга, чанарын алба, багийн гишүүд нийт 60 эмнэлгийн мэргэжилтэн оролцож байна.

Дэлгэрэнгүй
Анхан шатны эрүүл мэндийн тогтолцоонд КОВИД-19 халдварын тохиолдлуудын эмнэлзүйн тусламж үйлчилгээг удирдахуй, Хүчилтөрөгч эмчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Анхан шатны эрүүл мэндийн тогтолцоонд КОВИД-19 халдварын тохиолдлуудын эмнэлзүйн тусламж үйлчилгээг удирдахуй, Хүчилтөрөгч эмчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Эрүүл мэндийн яам, Монгол улс дахь Японы хүүхдийн ивээх сан хамтран Ковид 19 цар тахлын эсрэг тэмцэх зорилгоор “Монгол улсад Ковид-19-ийн хариу арга хэмжээг сайжруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх, зорилтод нийцүүлэн тархвар зүйн хяналтыг дэмжих” EPIC төслийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 17 сум, 2 тосгоны эрүүл мэндийн төвийн нийт 36 эмч, сувилагч нарт “Анхан шатны эрүүл мэндийн тогтолцоонд КОВИД-19 халдварын тохиолдлуудын эмнэлзүйн тусламж үйлчилгээг удирдахуй, Хүчилтөрөгч эмчилгээ” сэдэвт шаталсан сургалтыг 2022 оны 06 дугаар сарын 21-23-ны өдрүүдэд сургагч багш Б.Номин, С.Алтансүх, С.Энхсайхан, Ж.Уламсайхан нар орон нутагт зохион байгуулж байна. Аймгийн Засаг даргын орлогч Г.Чинбат, Эрүүл мэндийн газрын дарга Г.Лхагважаргал нар сургалтын үйл ажиллагааг нээж, сургагч багш нар болон сургалтад оролцож буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд ажлын амжилт хүсэж, баяр хүргэлээ.

Дэлгэрэнгүй
“Хэт авиан түргэвчилсэн үнэлгээг эмнэлзүйд ашиглах нь” сэдэвт сургалm зохион байгуулагдаж байна.

“Хэт авиан түргэвчилсэн үнэлгээг эмнэлзүйд ашиглах нь” сэдэвт сургалm зохион байгуулагдаж байна.

Монголын яаралтай тусламжийн нийгэмлэг, Япон улсын Жайка байгууллагаас нийлүүлэгдсэн хэт авиан аппаратыг эмнэлгүйд үр дүнтэй ашиглах, ард иргэдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламжийн чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор “Хэт авиан түргэвчилсэн үнэлгээг эмнэлзүйд ашиглах нь” сэдэвт сургалтыг 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн 62 хүнд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/139 дүгээр тушаалаар “Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношлогоог зохион байгуулах журам” батлаг

Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/139 дүгээр тушаалаар “Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношлогоог зохион байгуулах журам” батлаг

Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/139 дүгээр тушаалаар “Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношлогоог зохион байгуулах журам” батлагдсан. Уг журмын дагуу заасан чиг үүргийг хангах зорилгоор 5 дугаар сарын 24-ний өдөр аймаг, нийслэлийн Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан “Эрт илрүүлгийн мэдээлэл, сурталчилгааг эрчимжүүлэх нь” сэдэвт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Ерөнхий захирлын албан үүргийг хавсран гүйцэтгэгч, Орчны эрүүл мэндийн албаны дарга, АУ-ны доктор, дэд профессор Б.Сувд нээж сургалтад амжилт хүсэв. Тус төвийн ЭМДӨУСА-ны дарга С.Гэрэлмаа сургалтыг чиглүүлэн зохион байгууллаа. Архангай, Баянхонгор, Завхан, Дорноговь, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Булган аймгийн НЭМ-ийн орлогч дарга нар өөрийн орон нутгийн хүн амын эрт илрүүлгийн хамрагдалт, мэдээлэл сурталчилгааны үйл ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудлын талаар илтгэл тавьж, сайн туршлага, санал солилцов. Эрт илрүүлгийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, үр дүнтэй явуулахын тулд тулгамдаж буй асуудлуудыг түвшин бүрд анхаарч, бодит арга хэмжээ авах, шаардлагатай үед асуудлыг нэгтгэн дараагийн шатлалд танилцуулж шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НЭГДСЭН БҮРТГЭЛИЙН САН ПРОГРАМ ХЭРЭГЛЭГЧ НИЙТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ АНХААРАЛД

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НЭГДСЭН БҮРТГЭЛИЙН САН ПРОГРАМ ХЭРЭГЛЭГЧ НИЙТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ АНХААРАЛД

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НЭГДСЭН БҮРТГЭЛИЙН САН ПРОГРАМ ХЭРЭГЛЭГЧ НИЙТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ АНХААРАЛД "Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан" /hr.hdc.gov.mn/ програмд 2022 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Танилт, нэвтрэлтийн ДАН системийг нэвтрүүлэх тул одоо хэрэглэж байгаа нууц үг шаардлагагүй болно. Иймд дараах 3 шаардлагын аль нэгийг хангаснаар програмд нэвтрэх боломжтой. Үүнд: 1. Ашиглаж байгаа утасны дугаар өөрийн нэр дээр байх 2. Өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй Хаан банк, Худалаа хөгжлийн банк, Голомт банк, Төрийн банк, Капитрон банк, Most Money аппликешнээр нэвтрэх 3. Тоон гарын үсэг авсан байх

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх