card
Төгрөг, Бугат, Тонхил, Дарив сумдын эрүүл мэндийн төвд  магадлан итгэмжлэлийн явцын үнэлгээг хийлээ.

Төгрөг, Бугат, Тонхил, Дарив сумдын эрүүл мэндийн төвд магадлан итгэмжлэлийн явцын үнэлгээг хийлээ.

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу Төгрөг, Бугат, Тонхил, Дарив сумдын эрүүл мэндийн төвд Эрүүл мэндийн газрын дарга, Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн дарга, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн хэлтсийн дарга, Эмнэлгийн тусламжийн чанар, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн явцын үнэлгээг хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагыг Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаа 2022 оноос эхлэн бүрэн цахимжлаа.

Эрүүл мэндийн байгууллагыг Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаа 2022 оноос эхлэн бүрэн цахимжлаа.

Эрүүл мэндийн байгууллагыг Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаа 2022 оноос эхлэн бүрэн цахимжлаа.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа буюу Хэрэглэгчийн үнэлгээг улсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар жилийн турш зохион байгуулах үүднээс www.1313.mn-д Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн санд Дэд модуль хөгжүүлэн 2022 оны 12 дугаар сараас үйл ажиллагааг эхлүүллээ. Жил бүрийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв улсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар зохион байгуулдаг бөгөөд 2022 оны хэрэглэгчийн үнэлгээнд төрийн өмчит, төрөөс санхүүждэг аймаг, нийслэлийн 550 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагын 29500 хэрэглэгч дээрх системээр хамрагдаад байна. Цаашид уг системийн үйл ажиллагааг сайжруулан тогтвортой ажиллаж жилийн турш эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг авах боломж бүрдэх ба сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнг бодлого боловсруулагч, эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагууд, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, хэрэглэгчид цаг хугацаа, орон зай үл харгалзан харах боломж нээгдэж байна. Ингэснээр хэрэглэгчийн үнэлгээгээр дамжуулан эрүүл мэндийн байгууллагууд тусламж, үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулахад дэмжлэг болох юм. Мөн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авсан үйлчлүүлэгчийн үнэлгээг байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээний нэг хэсэг болгон ашиглах технологийн боломж бүрдэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ 2022-07-26-28

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ 2022-07-26-28

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын тоон мэдээ 2022-07-26-28

Дэлгэрэнгүй
Магадлан итгэмжлэл

Магадлан итгэмжлэл

Магадлан итгэмжлэлийн мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх