card

Дүрэм журам

Нэр Дугаар Баталсан Файл
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай харилцах, цахим хуудас, нийгмийн сүлжээний үйл ажиллагааг зохицуулах журам 5/456 2018-12-25

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх бодисыг улсын бүртгэлд бүртгэх журмыг шинэчлэн батлах тухай

143 2017-04-13
Бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай /Нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын салбар хоорондын Шуурхай цахим сэтгүүлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/ 173 2017-04-28
Жагсаалт батлах тухай /Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ/ 8 2016-03-25
Жагсаалт, журам батлах тухай /Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол-Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протезийн жагсаалт, түүний 7 2016-03-25
Журам батлах тухай / Их эмчийн тангараг өргөх журам/ 164 2017-04-25
Журам батлах тухай /Даатгуулагчийг элэгний В,С вирусын илрүүлэг, шинжилгээнд хамруулах, даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг санхүүжүүлэх журам/ 193 2017-05-12
Журам батлах тухай /Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хяналт тавих журам/ 186 2017-05-10
Журам батлах тухай /Оншилгоо эмчилгээний зориулалтаар шинээр гарч байгаа болон био технологи, нано технологи, инновацын технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд судалгаа, шинжилгээ явуулах турших , баталгаажуулах, бүртгэх, мэдээлэх, тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах / А/253 2019-05-31
Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах олон нийтийн төлөөллийг сонгох журам/ 189 2017-05-11
Журам батлах тухай /Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах/ 145 2017-04-14
Журам батлах тухай /Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам/ 176 2017-05-03
Журам батлах тухай /Эхийн эндэгдлийг тооцох, бүртгэх, хэлэлцэх журам/ 207 2017-05-19
Журам батлах тухай/Цахим мэдээллийн нууцлал аюулгүй байдал/ А/396 2019-08-29
Журам батлах тухай/Эмнэлзүйн сургалтын танхим ажиллуулах,Эмнэлзүйн сургалтын албан тушаалын заавар/ А/386 2019-08-15
Журам батлах тухай/Эрүүл мэндийн байгууллагуудад лавлагаа төвөөс цахимаар өгөх/ А/385 2019-08-15
Журам батлах тухай/Үр хөндөлтийг зохицуулах журам/ А/387 2019-08-15
Журам шинэчлэн батлах тухай(Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах) А/164 2019-04-09
Журам шинэчлэн батлах тухай/ Эмийн эмчилгээг зохицуулах/ А/414 2019-09-07
Монгол Улсад олон улс, тив, дэлхийн спортын тэмцээн, наадмыг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам 53

2009-02-18

Насанд хүрэгчдийн үндэсний шигшээ багийг бүрдүүлэх журам 254 2015-06-30
Спортын их наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам 53 2009-02-18
Спортын төрөл, цол, зэргийн нэгдсэн ангилал тогтоох, цол, зэрэг олгох журам 40 2015-02-02
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай харилцах, цахим хуудас, нийгмийн сүлжээний үйл ажиллагааг зохицуулах журам Б/456 2018-12-25
Эмийн бүртгэлийн журам 0 0000-00-00

Хууль тогтоомж

Зөвлөгөө

Биднийг дагаарай

Хүсэлт илгээх